Home

KKKO / VITOK: Vitale Ouderen door Krijgskunst

Plezier – Weerbaarheid – Gezondheid voor senioren en ouderen!

Dojang van Hennie Thijssen in de Utrechtse Heuvelrug 


Plezier, weerbaarheid, gezondheid en zelfredzaamheid tot op hoge leeftijd. Dat is Kenko Kempo Karate met als doelgroep personen van 50 -105-jarigen! Kenko Kempo Karate is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt ook wel VITOK genoemd (Vitale Ouderen door Krijgskunst onderricht). In juli 2023 is hiervoor Stichting VITOK opgericht. Doel van deze stichting is ouderen een betere gezondheid en zelfredzaamheid op lange termijn eigen te laten eigen maken. Bestuursleden zijn Prof. emirata Annelies van Bronswijk, Marja Rijnders (Tai Chi lerares) en Hennie Thijssen (8e Dan, International Taekwon-Do Instructor ITF Choi Jung Hwa)

Het is Plezierig om samen te oefenen van witte tot zwarte band ongeacht je leeftijd. Je vergroot je Weerbaarheid doordat je een handige maar simpele gezondheidskunst leert met harde en zachte technieken. Vanaf de eerste les kun je beter voor jezelf opkomen! Het is om gezond te bewegen met ontzien van hart, bloedvaten en gewrichten. Dus eventueel zonder sit-ups en push-ups maar met Tai-Chi en Chi-Gong voor stevig staan, rechtop lopen en niet vallen.

Hoe werkt Kenko Kempo Karate / VITOK?

De training valt terug op het budo van voor de wedstrijdaanpassing. Het Kenko Kempo Karate kent geen wedstrijden. Van trappen boven de gordel en draaiende trappen wordt afgezien om de gewrichten te sparen. Een tiental geselecteerde Chi-Gong oefeningen en een 9-tal Tai-Chi figuren zijn ingebouwd in de les. Het gaat steeds van zachte naar harde naar zachte naar harde naar zachte bewegingen, enz. Daarmee wordt de belastbaarheid van hart en bloedvaten in gedachte gehouden. Plezier, weerbaarheid en gezondheid staan centraal in Kenko Kempo Karate. Daarnaast geeft Senior Master Hennie Thijssen (8e Dan ITF Taekwon-Do en 4e Dan Kenko Kempo Karate) ook de cursus “Wandelstok voor gezondheid en persoonlijke veiligheid” en Senioren Taekwon-Do (zie de website www.thijssentaekwondo.nl)

Hoe ontstond Kenko Kempo Karate / VITOK?

Kenko Kempo Karate is ontwikkeld door wetenschapper Erich B. Ries die oorspronkelijk van het Shotokan karate komt. In 2009 begon hij een studiegroep die in 2014 uitmondde in een officieel geregistreerde bond, de Kenko Kempo Karate Organisation. De Dojo’s/Dojangs bieden in Duitsland, Oostenrijk en nu ook in Nederland de Kenko Kempo Karate vorm aan van bestaande klassieke krijgskunsten. 

De lessen Kenko Kempo Karate VITOK 

Bij Hennie Thijssen worden op basis van meer dan 50 jaar ervaring in de Martial Arts unieke en inspirerende mentale en fysieke technieken en oefeningen op een doordachte didactische wijze gecombineerd met die van KKKO/VITOK, Qigong en Tai-Chi. 

Hennie Thijssen is aangesloten bij de KKKO moederorganisatie, lid van de Nederlandse Federatie van Krijgskunsten NKF en van de Nederlandse Culturele Sportstichting NCS welke het KKKO in Nederland ook erkend. Bij de NFK heeft hij een erkende licentie voor Leraar – Coach. De 1e t/m de 4e Dangraad KKKO / VITOK heeft hij behaald bij grootmeester Erich Ries en Prof. emer. Dr. Johanna van Bronswijk. 

Interesse in het volgen van beginners- of gevorderde lessen? Al ervaring met de Martial Arts? 

1e-2e-3e Dan Kenko Kempo Karate / VITOK worden of NFK / VITOK erkend leraar? 

Het is mogelijk om op ieder moment in het jaar bij Master Hennie Thijssen persoonlijke lessen op maat te volgen voor het behalen van een gekleurde band of Kub/Kyu graad (10e t/m 1e Kub/Kyu)

Beoefenaren met een ITF Taekwon-Do achtergrond, in het bezit van minimaal een 1e Dan (of vergelijkbaar) en interesse om senioren en ouderen middels het KKK/VITOK in hun vereniging of sportschool te trainen/begeleiden kunnen bij Master Hennie Thijssen na een voorgesprek/intake een inschalingsdag volgen met daaraan gekoppeld een 1e Dangraad voor KKO/VITOK. Erna is het voor hun mogelijk om ook een 2e of 3e Dangraadexamen KKK / VITOK te behalen.

Personen die ook in het bezit van een VITOK/NFK erkende leraar/instructeur licentiewillen komen dienen de VITOK/NFK dag bij te wonen om hun erkende licentiebevoegdheid te behalen of te behouden van de Nederlandse Federatie Oosterse Krijgskunsten (NFK). De licentie is twee jaar geldig. Deze dag vindt meestal in mei van ieder jaar plaats. 

Stuur een mailtje naar henniethijssen@gmail.com voor meer informatie of voor het aanvragen van een persoonlijke inschaling bij Master Hennie Thijssen of een jaarlijkse inschaling met licentiebevoegdheid via de stichting VITOK en NFK.

Twee boekjes over Kenko Kempo Karate / Ouderen Krijgskunst in het Nederlands.