ITF Taekwon-Do

ITF Taekwon-do “Een kunst voor zelfverdediging en mentaal-fysieke gezondheid”

De lessen Taekwon-Do en “Taekwon-Do Senioren 45+” worden privé 1 op 1 op maat of in een klein groepsverband in de privé Dojang in Doorn aangeboden. Uiteraard is het mogelijk om in overleg met elkaar op een nader te bepalen locatie lessen of workshops te verzorgen of zelfs privé aan huis!

Een stukje geschiedenis. Waarschijnlijk heeft de Boeddhistische monnik Won Quan de vijf principes bedacht die vandaag de dag niet alleen de basis vormen van de unieke zelfverdedigingskunst Taekwon-Do. Beleefdheid, integriteit, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen zijn hierbij de basisprincipes. Principes die in ons dagelijks leven van belang zijn. Op school, thuis en op het werk.

Het authentieke ITF Taekwon-Do is een elegante en dynamische zelfverdedigingskunst welke op basis van een jarenlange studie door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi is ontwikkeld uit het Japanse Karate, Jiu Jitsu, Aikido, het Chinese Kung-fu, Koon Tao en Tai Chi en een aantal Koreaanse Koreaanse traditionele zelfverdedigingskunsten zoals het Tae Kyon en Hwarang Do. Hij heeft de meest effectieve mentale en fysieke technieken samengesmolten en samen met de hiervoor aangegeven principes verwerkt tot een van de meest complete methode van ongewapend verdedigen tegen één of meerdere aanvallers (Encyclopedia of Taekwon-Do, Choi Hong Hi, deel 1 t/m 15).

In 1955 is door hem het Taekwon-Do officieel geïntroduceerd. Het ITF Taekwon-Do bevat o.a. de onderdelen sparring, tulls, (patronen lopen) meditatie, zelfverdediging, breektesten, speciale technieken en mentale ontwikkeling. De kunst is uitstekend te beoefenen door alle leeftijden met als doel de gezondheid en persoonlijke veiligheid te bevorderen.

Tijdens de lessen pas ik bij het Taekwon-Do Senioren 45+ op basis van mijn ervaring en divers onderzoek de componenten aan de wensen, leeftijd en het conditieniveau van de beoefenaar en integreer ik daarbij desgewenst ook elementen uit het Chi Gong, Tai chi en andere kunsten om de veiligheid, balans, gezondheid en het conditieniveau van de senioren plusser te optimaliseren.

In Korea wordt het Taekwon-Do op veel scholen en Universiteiten onderwezen, uiteraard onder leiding van een erkend ITF instructeur of leraar beoefend. Door de jaren heen heeft de kunst een continue ontwikkeling doorgemaakt. In de 70er jaren is er ook een ander Taekwon-Do systeem ontstaan als wedstrijdsport, het WTF fulcontact Taekwon-Do. In het ITF Semicontact Taekwon-Do als kunstvorm (Martial Art) staat met name de persoonlijke ontwikkeling centraal. Dat wil niet zeggen dat er bij het semi-contact ITF systeem niet aan het sparren gedacht wordt voor degenen die het naast kunst ook als sport willen beoefenen en personen die daarin interesse hebben kunnen aan hun trekken komen op club, Nationaal en Wereldniveau.

Binnen de overkoepelende ITF organisatie in Nederland, Stichting ITF-RD, zijn er meerdere (meervoudig) Europees en Wereldkampioenen actief en worden er regelmatig workshops, bondstrainingen en evenementen georganiseerd! De stichting is aangesloten bij de ITF Wereldorganisatie van Grandmaster Choi Jung Hwa, de zoon van de grondlegger van het Taekwon-Do. 

Het volgen van Taekwon-Do lessen is ook geschikt voor mensen die zich wat meer zich willen richten op het lopen van de patronen (Tulls) en de mentale oefeningen met als doel hun algemene gezondheid waaronder balans, coordinatie, en ademhaling op peil willen houden! Dat kan binnen in de Dojang of in de natuur van de Kaapse bossen in de Utrechtse Heuvelrug. 

Na het overlijden van de grondlegger van het Takwon-Do Gen. Choi Hong Hi in 2002 zijn er verschillende ITF organisaties ontstaan met eigen regels, wachttijden/exameneisen voor de Danexamens en welke niet altijd duidelijk zijn voor de leek! Zelf ben ik gediplomeerd door de zoon van de grondlegger Grandmaster Choi Jung Hwa. Bij hem en veel andere (groot)meesters volg ik met regelmaat een training, workshop of seminar om te blijven leren en om de kennis door te geven aan diegenen die ik les geef.

Het ITF Taekwon-Do is uitermate geschikt als zelfontwikkelingsprogramma om volmaakter in het leven te staan of om een betere balans te vinden tussen privé, werk en/of studie. Onder: Gen. Choi Hong Hi penseeltechnieken zien in relatie met de schrift karakters.

choi-hong-hi-kaligrafie

De ITF stijl, de zgn. ‘Chang-Hun’-stijl’, werd door de Internationale Taekwon-do Federatie (ITF) in 1966 in Nederland geïntroduceerd. Het vormen van het karakter en het werken aan normen en waarden wordt in deze stijl van Taekwon-Do als kunstvorm als hoofddoel gezien.

Stijlen Taekwon-Do en wereldorganisaties

Zelf onderwijs ik het authentieke ITF Taekwon-Do zoals deze door de grondlegger Gen. Choi Hong Hi is ontwikkeld van 1946 tot 1954 op basis van onderzoek (Encyclopedia of Taekwon-Do, deel 1 – 15). Ook ben ik aangesloten bij de Internationale Taekwon-Do Federatie ITF waarvan de zoon van de grondlegger, grootmeester Choi Jung Hwa, de president. Door hem ben ik ook gediplomeerd als Master, 7e Dan. In het Dangraadreglement zijn voor promotie en het afleggen van examens de voorgeschreven tijden van training vastgelegd. Bijvoorbeeld van de 4e naar de 5e Dan 5 jaar trainen, van 5e Dan naar 6e minimaal 6 jaar trainen en van 6e Dan naar 7e Dan minimaal 7 jaar trainen waarbij bij de laatste GM Choi Jung Hwa daar ook bij betrokken is.

Daarnaast zijn er meerdere ITF wereldorganisaties en ook WTF (World Taekwon-Do Federation) organisaties waarbij de laatste sinds de 70er jaren uit de vorige eeuw het Taekwon-do hoofdzakelijk als full-contactsport beoefenen. De Taekwondo Bond Nederland (TBN) is bijvoorbeeld bij de laatste aangesloten.

Zoals hiervoor aangegeven onderwijs ik het traditionele en authentieke ITF Taekwon-Do van de grondlegger General Choi Hong Hi en samengevat zijn de doelstellingen:

  • Hoffelijkheid
  • Integriteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Zelfbeheersing
  • Geestkracht

dojang-8

 

Inhoud in grote lijnen van een Taekwon-Do les

De lessen of trainingen kunnen worden gevolgd door jong en oud en zijn uitgewerkt volgens een uitgekiend didactisch principe. Het doel van de lessen is het bijbrengen van beheersing van lichaam en geest, rust, zelfontplooiing en het vergroten van de eigenwaarde. De lessen beginnen en eindigen altijd met een groet (een korte buiging naar voren als uiting van respect voor elkaar).

buigen

Om blessures te voorkomen begint de training na het groeten altijd met een warming-up waaronder een aantal rekoefeningen. Op deze wijze worden je spieren wat gerekt en op temperatuur gebracht.

warming-up2

Omdat ook de conditie op een bepaald peil moet blijven (of gebracht moet worden) doen we iedere les ook een aantal conditieoefeningen.

Daarna beginnen we zonder partner met het uitvoeren van een serie basistechnieken met de hand en/of voet (of een combinatie van beide). Het doel hiervan is om in combinatie met een bepaalde snelheid je technieken te perfectioneren.

download-2

Daarna gaan we de basistechnieken toepassen in een Taekwon-Do Tul, een voorgeschreven patroon van hand en voettechnieken die je tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders gaat uitvoeren. Het lopen van een Tul geeft je een voldaan gevoel, ze houden je fit en gezond en kunnen tot op hoge leeftijd gelopen worden! Tuls bevorderen in hoge mate de vrije en soepele doorstroming van de vitale levensenergie “ch’i “of “ki” naar al onze lichaamsdelen.

tull1

Tultraining, Encyclopedie 1983, Gen. Choi Hong Hi

Ook wordt er aandacht besteed aan de zgn. partneroefeningen. Ook dit zijn vooraf vastgelegde aanvals- en verdedigingstechnieken, alleen nu worden ze uitgevoerd met een partner. Doel: het aanleren van zelfbeheersing, timing, etc.! In het leerplan zijn zo, afhankelijk van de graduatie, een aantal van deze series vastgelegd.

Tijdens het sparren kunnen de basistechnieken die je hebt geleerd op een wat vrijere manier worden uitgeprobeerd met een partner. Het geeft je zelfvertrouwen! Dat wil niet zeggen dat je er maar op los kunt slaan. Ook het sparren is in ons semi-contact systeem gebonden aan strenge voorschriften die in verband staan met het ontwikkelen van een aantal positieve karaktervormende elementen. Afhankelijk van het conditieniveau en de technische vaardigheden (beginner, gevorderd, vergevorderd) trainen de deelnemers dit onderdeel.

sparring1

Wanneer je een tijdje met het Taekwon-Do bezig bent dan zal de structuur van een aantal lichaamsdelen en de snelheid waarmee je spieren kunt samentrekken zodanig zijn ontwikkeld dat je toe bent aan het uitvoeren van een breektest . De bedoeling van een breektest is om te laten zien dat je de technieken die je hebt geleerd op een effectieve manier kunt toepassen. Afhankelijk van de graduatie, de leeftijd en de fysieke en mentale gesteldheid van je lichaam wordt er gebruik gemaakt van lichtere of hardere boards en worden er eenvoudige of wat moeilijkere technieken uitgevoerd.

  breektest1 breektest2
Het uitvoeren van breektest-oefeningen

Tegen het eind van de les doen we altijd een cooling-downprogramma met wat rustige rekoefeningen en enkele ademhalings- en ontspanningsoefeningen om het lichaam weer tot rust te brengen. Ook worden er, uiteraard onder deskundige leiding, regelmatig technieken uitgevoerd om het geleerde te toetsen aan de werkelijkheid (simulatietechnieken).

Stichting ITF-RD

De Thijssen Taekwon-Do Academie is aangesloten bij de stichting ITF-RD. Het Taekwon-Do in Nederland heeft gedurende de afgelopen 55 jaar veel ontwikkelingen meegemaakt en staat in de gehele wereld bekend als een Taekwon-Do land met vele kampioenen. De stichting heeft als doel het ITF Taekwon-Do nationaal en internationaal samen te beoefenen en uit te dragen in al haar facetten. Grandmaster Choi Jung Hwa 9e Dan is de zoon van Gen. Choi Hong Hi, de enige zoon van de overleden grondlegger van het Taekwon-Do.

Stichting ITF-RD biedt o.a. onder andere aan:
• Opleidingen;
• Nationale (technische- en wedstrijd-) trainingen / internationale trainingen;
• Seminars;
• Dangraad examens;
• Wedstrijden;
• Weekendtrainingen;
• Diverse attributen en hulpmiddelen (zoals studieboeken);
• Bijeenkomsten.