Preventie Stress & Burn-out

Werkstress en burn-out

In onze maatschappij worden steeds meer mensen in privé- en werksituaties blootgesteld aan externe factoren zoals extreme verwachtingspatronen, eisen, regels, taken en/of reorganisaties. Hierdoor neemt de kans toe dat door het niet herkennen van waarschuwingssignalen en geen of onvoldoende draagvlak een aantal ervan uiteindelijk gebukt gaan onder negatieve stress of zelfs in een burn-out situatie terecht komen.

Regelmatig komt het ook voor dat door onvoldoende begrip, steun of maatregelen ze aan hun lot worden overgelaten, ontweken worden of zelfs als hinderlijk gezien worden waardoor de situatie nog erger wordt.

Studiestress

Ook jonge mensen kunnen in het moderne onderwijs steeds meer te maken krijgen met aspecten die studiestress kunnen veroorzaken. De (tijds)druk en de verwachtingspatronen van ouders, schoolvrienden en leraren spelen hierin een belangrijke rol omdat we ze continue tevreden willen of moeten stellen met goede studieresultaten. Door al deze prestaties komt er ook op deze mensen al een stevige druk te staan. Daarnaast is het een feit dat voor ca 90 % aandacht besteedt wordt aan het ‘wat’ je moet leren (vakinhoud) en dat nauwelijks het ‘hoe’ aan bod komt, dus op welke wijze je de leerstof met specifieke mentale technieken, strategieën en oefeningen het beste eigen kunt maken.

Taekwon-Do en Kenko Kempo Karate als middel tot preventie

Bepaalde externe ingrijpende gebeurtenissen in je leven of omstandigheden van chronische aard die stress kunnen veroorzaken kun je niet altijd (meer) veranderen maar door te ontdekken welke training, technieken en methoden in jouw situatie het meest geschikt zijn kun je wel op een andere manier ermee proberen om te gaan. Op welke wijze kan naast wetenschappelijke inzichten en reguliere hulpverlening de technieken, kennis en kunde uit het Taekwon-Do en het Kenko Kempo Karate een aanvullende bijdrage leveren tot preventie van stress of een burn-out?

In de afgelopen decennia heb ik in het bedrijfsleven, het onderwijs en de sportwereld trainingen gegeven aan mensen van alle leeftijden met uiteenlopende karakters, opleidingen, beroepen en levensstijl en die te maken hebben (gehad) met stress of een burn-out. En steeds ervaar ik weer opnieuw dat een combinatie van fysieke training op maat waaronder een goede ademhaling, mentale en meditatieve technieken, een goede uitstraling en goede sociale- en communicatieve vaardigheden belangrijke componenten zijn om negatieve stress tegen te gaan en/of een burn-out te voorkomen.

Daardoor veranderen in positieve zin niet alleen de gedachten, gevoelens en het zelfbeeld maar als gevolg hiervan krijgt men ook meer zelfvertrouwen, conditie, veerkracht, uitstraling en sociale- en communicatieve vaardigheden! Het resultaat is dat de vicieuze cirkel doorbroken wordt. Men ziet weer nieuwe lichtpuntjes in het leven en op een effectievere manier gaat men weer sociale contacten aan. Men hoort er weer bij!

Martial Arts en wetenschap

Een aantal technieken en mentale meditatieve oefeningen uit de Martial Arts of traditionele Oosterse krijgskunsten worden in de laatste decennia steeds meer op basis van wetenschappelijke inzichten in de gezondheidszorg toegepast, o.a. onder de naam Mindfulness. Reflectie en je bewust worden van je levensstijl zal in de komende jaren een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in de gezondheidszorg om een goede fysieke en mentale gezondheid te bevorderen.

Ook neurologisch onderzoek van de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld laat zien dat Taekwon-Do of Sekwondo op oudere leeftijd een van de beste kunsten is om de fitheid, balans, flexibiliteit en coördinatie integraal te trainen en te verbeteren!

Meer informatie

Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar henniethijssen@gmail.com